Vi får automation att hända!

Optimerar - Integrerar - Automatiserar

Vi förbinder existerande system och processer!

Contingit AB är ett konsultbolag som hjälper er med att optimera, integrera och automatisera befintliga processer och system. 

Vi är specialiserade på C# .Net Framework / .Net Core och SQL Server. Vi har lång erfarenhet av prestandaoptimering, systemutveckling, agila arbetsmetoder, kod- och testautomatisering.

Vilka utmaningar har ni?

Vi ser att organisationer och företag har många manuella processer där medarbetare kompenserar för system och processer som inte är sammankopplade eller effektiva.

System som inte kommunicerar

Som företag och organisation lever vi i en konstant föränderlig värld, där kunder och leverantörer har krav och önskemål som vi måste anpassa oss efter.

  • Det kan vara anpassade EDI (Electronic Data Exchange) lösningar, specialrapporter eller att vara beroende av externa webbapplikationer.

  • Allt fler system och IoT (Internet Of Things) anskaffas och vi ser ett ökat behov av att data och meddelanden flyter mellan dessa.

  • Många IT-projekt skapar i sin tur behov av anpassningar, add-hoc lösningar och nya systemkopplingar.

Vi kan få dessa system att kommunicera automatiskt med bl.a. API’er.

Resursbehov inom systemutveckling

Har ni existerande utvecklingsprojekt men behöver hjälp med seniora utveklare inom .Net #C kan vi hjälpa er med det.

Contingits expertområden.

Hur löser vi era utmaningar?

Med automation utförs effektivt administrativa uppgifter. Fyller i formulär, arkiverar, läser olika typer av dokument, beräknar, hämtar information från nätet och mycket mer.

Vi har stor erfarenhet av tekniska lösningar för stora globala integrationsprojekt såväl som optimering för enskilda labb. Vi har gedigen erfarenhet och djupgående programmeringskompetens inom Microsofts ekosystem. Särskilt fokus lägger vi på .Net C# och Microsoft SQL Server.

Integrera och systemutveckling

Vi integrerar mellan era system eller IoT (Internet Of Things) på olika nivåer. Det kan vara via API’er (Application Programing Interface), filer av olika format, EDI (Electronic Data Exchange), ETL (Extract Transform Load) eller bygga anpassade program. Med Robotic Process Automation kan vi också gå via användargränssnitt.

Integrera via API

API står för Application Program Interface och möjliggör kommunikationen mellan två system. Det kan vara både interna, offentliga eller tredjeparts system som man vill kommunicera mellan.

Vi arbetar med bl.a. C # för .Net Framework, RabitMQ, NodeRed, för att skapa integrationer. I integrationer hämtar vi data från olika källor med olika format och därefter organiserar och anpassar informationen så att den har det format som krävs för att kunna leverera den till ett annat system.

Fördelarna med API är:

  • Koppla samman era system med tredjeparts system.
  • Skapa anpassade integrations lösningar.
  • Minimerar arbetsmängden genom att information flyter automatiskt mellan system.
  • Skapa mervärde av den data ni redan har.
  • Datakvaliteten blir bättre.

Systemutveckling och verktyg

När det gäller programvaru-utveckling, fokuserar vi på att lösa olika automatiseringsprojekt. Här kan det finnas behov av att skapa anpassade användargränssnitt och utveckla mindre applikationer för att förbättra era processer.

Vi arbetar i Windows med programspråk som C # för .Net Framework, .Net core eller JavaScript.

De verktyg som vi bl.a. använder oss av är:

MS Visual Studio, Team Foundation Server, GIT, ANTS Prestanda Profiler, Fiddler webbfelsökning proxy, ILSpy .Net decompiler, OpenRPA.

Vi har också erfarenhet med WinForms, WPF, SQL Server CLR Integration, Dynamisk MSIL-kodgenerering, Advanced .Net Reflektion, webutveckling, Agile utveckling och Unit Test Automation.

Exempel på processer som vi kan automatisera!

System som inte kommunicerar