Vi får automation att hända!

Optimerar - Integrerar - Automatiserar

Vi förbinder existerande system och processer!

Contingit AB är ett konsultbolag som hjälper er med att optimera, integrera och automatisera befintliga administrativa processer och system – med hjälp av API’er och Robotic Process Automation (RPA). 

Vilka utmaningar har ni?

Vi ser att organisationer och företag har många manuella processer där medarbetare kompenserar för system och processer som inte är sammankopplade eller effektiva.

Roboten ”Conti” utför effektivt administrativa uppgifter för er. Fyller i formulär, arkiverar, läser olika typer av dokument, beräknar, hämtar information från nätet och mycket mer.

Den mänskliga faktorn

 • Medarbetare sitter med tidskrävande rutinärenden istället för att bidra med värdeskapande aktiviteter.

 • Processer är många gånger onödigt komplexa, ibland för att man inte har kännedom om vilka möjligheter som finns eller för att processer bara har fått lov att växa utan en ordentlig genomgång. 

 • Den mänskliga faktorn kan skapa utmaningar i datakvaliteten då det riskerar att bli fel.

 • Fel och brister påverkar att data inte blir enhetlig. Det minskar möjligheten till bra kundservice och intern kontroll. 

 • Det är svårt att växa snabbt och skala upp när de administrativa processerna är beroende av mänskliga resurser.

Med Robotic Process Automation kan dessa mänskliga tillkortakommanden lösas genom att automatisera flytt och inmatning av data i era system.

System som inte kommunicerar

Som företag och organisation lever vi i en konstant föränderlig värld, där kunder och leverantörer har krav och önskemål som vi måste anpassa oss efter.

 • Det kan vara anpassade EDI (Electronic Data Exchange) lösningar, specialrapporter eller att vara beroende av externa webbapplikationer.

 • Allt fler system och IoT (Internet Of Things) anskaffas och vi ser ett ökat behov av att data och meddelanden flyter mellan dessa.

 • Många IT-projekt skapar i sin tur behov av anpassningar, add-hoc lösningar och nya systemkopplingar.

Vi kan få dessa system att kommunicera automatiskt med bl.a. API’er. Läs mer om API…

Contingits expertområden.

Hur löser vi era utmaningar?

Vi har stor erfarenhet av att driva projekt inom affärssystem och stora globala integrationsprojekt såväl som internationella digitaliseringsprojekt. Vi har gedigen erfarenhet av linjearbete inom ekonomihantering, logistik och service och kombinerar det med djupgående programmeringskompetens.

Tjänster och verktyg som Contingit kan bidra med till er ökade produktivitet.

Vi förbinder era existerande system och processer!

 • Vi integrerar mellan era system eller IoT (Internet Of Things) på olika nivåer. Det kan vara via API’er (Application Programing Interface), EDI (Electronic Data Exchange), ETL (Extract Transform Load) eller bygga anpassade program. Med RPA (Robotic Process Automation) kan vi också gå via användargränssnitt.

 • Vi gör automatisering till en värdeskapande del av er organisation. Det kan vara specifika processer som ni behöver automatisera. 

 • Den stora vinsten för er är framförallt att skapa en automationsstrategi kring en RPA plattform som ger möjlighet till kontinuerlig automation av uppkommande projekt. Contingit betyder “Det händer” på latin och det känner vi förpliktigar.

 • Vi hjälper er där ni är och vi anpassar oss efter era behov. 

 • Läs mer om våra tjänster…

Contingit - Robotic Process Automation enabler

Contingit möjliggör automatiseringen av era processer. Idag är det många som läser om robotar och AI men kanske inte vet hur detta ska göras i praktiken. Vi vill hjälpa er att komma igång med att digitalisera era processer, med Robotic Process Automation – RPA.

Möjligheter med RPA

Med hjälp av Robotic Process Automation-teknik finns det stora möjligheter för ditt företag/ din organisation att jobba mer effektivt utan att behöva utveckla eller byta ut befintliga system.

RPA ger en unik möjlighet för företag att med få resurser kontinuerligt anpassa sina processer och samtidigt få nya och befintliga system att samspela.

Contingit är RPA leverantör och partner till marknadsledande RPA verktyg som UiPath. Många av de stora skandinaviska bolagen och kommunerna arbetar redan med RPA plattform. Vi jobbar även med verktyg som har öppen källkod, som OpenRPA, vilket ger en prismässig flexibilitet. Läs mer om RPA…

Contingit är UiPath_Partner

RPA verktyg kan skapa anpassade rapporter med flera datakällor. 

Exempel på processer som vi kan automatisera med RPA!