Vad är Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation (RPA) är en snabbt framväxande lösning för att automatisera affärsprocesser. Tekniken bygger på programvaror som replikerar de administrativa processer som vi människor traditionellt utför. Dessa robotar blir digitala medarbetare som använder sig av bl.a. artificiell intelligens (AI) och formigenkänning för at utföra sina uppgifter.

Plattform för automation

I traditionell automatisering av en process mellan två system eller i ett system krävs det att man utvecklar ”under huven” på varje system. Man behöver ha tillgång till, och kompetens att utveckla i, varje system. Programmeringen utförs då med Application Programming Interfaces (APIs) eller dedikerat scripting språk.

Med RPA behöver man inte programmera i befintliga system. RPA-teknologin utnyttjar samma grafiska användargränssnitt (GUI) som en människa gör när en process automatiseras. RPA-roboten härmar den process som vi människor utför. Detta gör det betydligt lättare att automatisera en process och att tydliggöra vad som faktiskt sker med den automatiserade processen.

Möjligheter med RPA

 • Automatisera manuellt arbete.

 • Förkorta era processtider.

 • Använd tiden på värdeskapande aktiviteter istället.

 • Förbättra datakvaliteten och servicen.

 • Snabb avkastning på investeringen med programrobotar.

 • Samla många processer under en plattform

 • Kontinuerligt automatisera organisationens kommande processer

Roboten ”Conti” utför effektivt administrativa uppgifter för er. Fyller i formulär, arkiverar, läser olika typer av dokument, beräknar, hämtar information från nätet och mycket mer.

 • En aktiv och pålitlig medlem i företaget

 • Ger nöjda medarbetare

 • RPA gör det möjligt för medarbetarna att använda sin tid med mer meningsfulla och strategiska uppgifter inom verksamheten!

 • Lätt att förstå vad som blir automatiserat då det är samma process som vi människor genomför.

Vi är partner till UiPath som är en av marknadens mest framstående RPA leverantörer. Gartner har rankat UiPath som absoluta leader 2019.

RPA verktyg - UiPath

Vi är partner till UiPath som är en av marknadens mest framstående RPA leverantörer. Gartner har rankat UiPath som absoluta leader 2019.

Contingit är UiPath_Partner

Contingit är RPA leverantör och partner till marknadsledande RPA verktyg som UiPath. Många av de stora skandinaviska bolagen och kommunerna arbetar redan med RPA plattform. Vi jobbar även med verktyg som har öppen källkod, som OpenRPA, vilket ger en prismässig flexibilitet.

Exempel på processer som kan automatiseras med RPA!