RPA

RPA

Robotic Process Automation (RPA) är en snabbt framväxande lösning för att automatisera affärsprocesser. Tekniken bygger på programvaror som replikerar de administrativa processer som vi människor traditionellt utför. Dessa robotar blir digitala medarbetare som använder sig av bl.a. artificiell intelligens (AI) och formigenkänning för at utföra sina uppgifter.

I traditionell automatisering av en process mellan två system eller i ett system krävs det att man utvecklar ”under huven” på varje system. Man behöver ha tillgång till, och kompetens att utveckla i, varje system. Programmeringen utförs då med Application Programming Interfaces (APIs) eller dedikerat scripting språk.

Med RPA så behöver man inte programmera i befintliga system. RPA-teknologin utnyttjar samma grafiska användargränssnitt (GUI) som en människa gör när en process automatiseras. RPA-roboten härmar den process som vi människor utför. Detta gör det betydligt lättare att automatisera en process och att tydliggöra vad som faktiskt sker med den automatiserade processen.

RPA verktyg - UiPath

Vi är partner till UiPath som är en av marknadens mest framstående RPA leverantörer. Gartner har rankat UiPath som absoluta leader 2019.

Se videon med en beskrivning av hur fakturor kan hanteras med hjälp av UiPath, som är ett RPA verktyg Contingit samarbetar med.