Överväger ni om Robotic Process Automation är något för er?  Vill ni få en överblick av potentialen för er organisation? 

Har ni redan bestämt er för att gå vidare med RPA, men osäkra på var i er organisation ni vill fokusera era ansträngningar? Då är ett analysprojekt nästa logiska steg.

När ni ser värdet med Robotic Process Automation i er organisation, och vill gå vidare, efter ett koncepttest, är det tid för produktionsfasen.

Vi kan också hjälpa er med stora delar av underhåll och vidareutveckling av era automatiserade processer.

Vi kan hjälpa er att strukturera era processer och hitta kreativa och hållbara lösningar för just era utmaningar.

Vi kan skapa anpassade användargränssnitt och utveckla mindre applikationer för att förbättra era automatiserade processer.

Koncepttest med RPA

Överväger ni om Robotic Process Automation är något för er? Vill ni få en överblick av potentialen för er organisation? Då är ett koncepttest en bra början. Det innebär att vi utvecklar och genomför en pilot i testmiljö i era system. 

Vad vi erbjuder:

 • Vi går igenom några av era processer och väljer tillsammans ut en som ska automatiseras.
 • Vi genomgår processen i detalj tillsammans med er och säkerställer att processen blir anpassad för automation.
 • Vi utarbetar en grafisk översikt av den utvalda processen.
 • Vi utvecklar själva automatiseringen av processen, RPA-roboten, som ska fungera på era program och i er systemmiljö.
 • Vi testkör den automatiserade processen tillsammans med er. 

Analys av processer

Har ni redan bestämt er för att gå vidare med RPA, men är osäkra på var i organisationen ni vill fokusera era ansträngningar? Då är ett analysprojekt nästa logiska steg.

Vad vi gör

Beroende på hur många processer och avdelningar vi arbetar med så kan det ta olika lång tid. Vi hjälper er med att identifiera era processer, analysera och värdera dem.

Vi gör en kartläggning av processerna baserat på deras lämplighet för RPA och potentiella vinster med en automation. Vi granskar processerna utifrån hur de hanteras av er i dagsläget.

Fokus ligger på processen snarare än på systemen, men det är också möjligt att lägga till en systemkontroll med RPA-verktyget UiPath. Ett analysprojekt kommer att resultera i en större lista över processer än ett koncepttest. 

Från idé till produktion med RPA​

När ni efter ett koncepttest ser värdet med Robotic Process Automation, och vill gå vidare, så är det tid för produktionsfasen. 

Hur ser er organisation ut?

Denna fas kan se mycket olika ut, beroende på vilken form av organisation ni har, och vilka ambitioner ni har med RPA. Oavsett ambition och organisation finns nedanstående områden att betänka och förbereda sig för.

Frågor att besvara:

 • Hur ska ni organisera er runt RPA?
 • Hur vill ni dokumentera era processer?
  Vilka element ska ni ha i en business case?
 • Hur ska ni styra prioriteringen av vilka processer som ska automatiseras?
 • Hur mycket vill ni själva kunna göra framöver i form av utveckling och dokumentation?
 • Vem äger installationen och processerna?
 • Hur säkerställer ni underhåll av automatiserade processer?
 • Hur ska ni följa upp resultaten?

Vad vi kan göra i produktionsfasen:

Vi hjälper er gärna med att besvara ovanstående frågor. Vi kan också hjälpa er med stora delar av automatiseringsjobbet, genom att:

 • Bygga upp en Business Case (lämpliga processer för automation)
 • Skapa dokumentation och översikt över en process som kan automatiseras
 • Stå för systeminstallationen anpassad till era behov
 • Utveckla processerna
 • Underhålla processer i produktion

Processrådgivning

Med vår breda erfarenhet inom affärssystem, ekonomistyrning, rapportering, logistik, service, digitalisering, processoptimering och projektledning, kan vi hjälpa er att strukturera era processer och hitta kreativa och hållbara lösningar för just era utmaningar.

Fokus på processerna

Ofta krävs inte inköp av nya system för att lösa utmaningar i era processer. Genom att se på hela processer och på hur medarbetare och system samverkar, kan vi säkra att ni arbetar effektivt och värdeskapande.

Applikationsutveckling

När det gäller programvaru-utveckling, fokuserar vi på att lösa olika automatiseringsprojekt. Här kan det finnas behov av att skapa anpassade användargränssnitt och utveckla mindre applikationer för att förbättra era processer.

Verktyg

Vi arbetar i Windows med programspråk som C # för .Net Framework, .Net core 2 eller JavaScript.

De verktyg som vi bl.a. använder oss av är:

UiPath, MS Visual Studio, Team Foundation Server, GIT, ANTS Prestanda Profiler, Fiddler webbfelsökning proxy, ILSpy och .Net decompiler.

Vi har också erfarenhet med WinForms, WPF, SQL Server CLR Integration, Dynamisk MSIL-kodgenerering, Advanced .Net Reflektion, Agile utveckling och Unit Test Automation.