Vi får automation att hända!

Optimerar - Integrerar - Automatiserar

Vi kan hjälpa er att strukturera era processer och hitta kreativa och hållbara lösningar för just era utmaningar.

Vi integrerar mellan era system eller IoT på olika nivåer. Det kan vara via API’er, ETL eller bygga anpassade program.

Överväger ni om Robotic Process Automation är något för er?  Vill ni få en överblick av potentialen för er organisation? 

Vi hjälper er att utvecklare era processer med RPA vertyg som UiPath och OpenRPA.

Har ni bestämt er för att gå vidare med RPA, men osäkra på var i er organisation ni vill fokusera era ansträngningar? Då är ett analysprojekt nästa logiska steg.

Vi agerar projektledare i införandet av RPA i er orgaisation. Vi tar er från ett koncepttest till att ha egen kapacitet, struktur och strategi kring automation via RPA plattform.

Vi tar hand om helheten kring RPA hos er. Vi agerar som en intern automationsavdelning.

Våra tjänster

Vi har tre affärsområden – Optimera, Integrera och Automatisera. Med dessa affärsområden löser vi era utmaningar med att förbinda existerande system och processer – för en ökad produktivitet för er.

Contingit Tjänster och Verktyg

Prova på RPA

Överväger ni om Robotic Process Automation är något för er? Vill ni få en överblick av potentialen för er organisation? Då är ett koncepttest en bra början. Det innebär att vi utvecklar och genomför en pilot i testmiljö i era system. 

Vad vi erbjuder:

 • Vi går igenom några av era processer och väljer tillsammans ut en som ska automatiseras.
 • Vi genomgår processen i detalj tillsammans med er och säkerställer att processen blir anpassad för automation.
 • Vi utarbetar en grafisk översikt av den utvalda processen.
 • Vi utvecklar själva automatiseringen av processen, RPA-roboten, som ska fungera på era program och i er systemmiljö.
 • Vi testkör den automatiserade processen tillsammans med er. 

Utveckling i RPA

Vi hjälper er att realisera och utvecklare era processer med RPA-vertyg som UiPath och OpenRPA. Vi tar en dialog med er om vilka delar ni behöver hjälp med att få utvecklade.

Vad vi kan göra

 • Vi gör en förstudie på ett specifikt projekt som ni vill ha automatiserat med UiPath eller OpenRPA.
 • Ni får en estimering på hur lång tid det tar att färdiggöra processen.
 • Vi analyserar och dokumenterar hur den befintliga processen görs idag.
 • Vi gör en skiss över hur den automatiserade processen ska se ut.
 • Vi utvecklar processen.
  Vi genomgår era testscenarier vid acceptanstest.
 • Vi kan säkerställa att källkoden blir uppdaterad i ert källkodshanteringssystem eg. GIT, TFS MS DevOps. 
 • Vi kan erbjuda serviceavtal på färdigutvecklad process.
 • Vi är partner till UiPath och kan ge er råd om  vilka licenser som passar till era behov.
Contingit är UiPath_Partner

Analys av processer

Har ni redan bestämt er för att gå vidare med RPA, men är osäkra på var i organisationen ni vill fokusera era ansträngningar? Då är ett analysprojekt nästa logiska steg.

Vad vi gör

Beroende på hur många processer och avdelningar vi arbetar med så kan det ta olika lång tid. Vi hjälper er med att identifiera era processer, analysera och värdera dem.

Vi gör en kartläggning av processerna baserat på deras lämplighet för RPA och potentiella vinster med en automation. Vi granskar processerna utifrån hur de hanteras av er i dagsläget.

Fokus ligger på processen snarare än på systemen, men det är också möjligt att lägga till en systemkontroll med RPA-verktyget UiPath. Ett analysprojekt kommer att resultera i en större lista över processer än ett koncepttest. 

Införande av RPA

När ni provat på att automatisera en första process och ser värdet med Robotic Process Automation, och vill gå vidare och bygga en strategi kring automation hos er. Vi projektleder er i att etablera en intern organisation med rutiner, system, kompetenser och strategi.  

Hur ser era förutsättningar ut?

Denna fas kan se mycket olika ut, beroende på vilken form av organisation ni har, och vilka ambitioner ni har med RPA. Oavsett ambition, medvetenhet och organisation, finns det alltid en rad frågeställningar att betänka och förbereda sig för.

Frågor att besvara:

 • Hur ska ni organisera er runt RPA?
 • Hur vill ni dokumentera era processer?
 • Vilka element ska ni ha i en business case?
 • Hur ska ni styra prioriteringen av vilka processer som ska automatiseras?
 • Hur mycket vill ni själva kunna göra framöver i form av utveckling och dokumentation?
 • Vem äger installationen och processerna?
 • Hur säkerställer ni underhåll av automatiserade processer?
 • Hur ska ni följa upp resultaten?

Kompetenscentrum för RPA

Ni ser det stora värdet med kontinuerlig automation av era processer och önskar att vi tar hand om helheten kring RPA hos er. Vi agerar som en intern automationsavdelning med alla nödvändiga kompetenser samlade.

Vad gör vi som kompetenscenter för RPA:

Vi går in med bred kompentens från början och tar ansvar för alla delar i er automationsresa med RPA. Det är ni som anger ambitionsnivån. Typiska områden som vi jobbar med är: 

 • Projektledning av både strategi och processer
 • Skapar en driftsmodell
 • Bygger upp in pipeline av kandidater (lämpliga processer för automation)
 • Skapa dokumentation och översikt över en process som kan automatiseras
 • Stå för systeminstallationen anpassad till era behov
 • Arkitektur av processer som ska utvecklas
 • Utveckla processerna
 • Underhålla processer i produktion
 • Support och förbättringar av existerande processer
 • Monitorering av processer i produktion
 • Orkestrering av robotar och processer
 • Rapportering av processernas värdeskapande

 

Optimera era processer genom vår processrådgivning

Med vår breda erfarenhet inom affärssystem, ekonomistyrning, rapportering, logistik, service, digitalisering, processoptimering och projektledning, kan vi hjälpa er att strukturera era processer och hitta kreativa och hållbara lösningar för just era utmaningar.

Fokus på processerna

Ofta krävs inte inköp av nya system för att lösa utmaningar i era processer. Genom att se på hela processer och på hur medarbetare och system samverkar, kan vi säkra att ni arbetar effektivt och värdeskapande.

Integrera och systemutveckling

Vi integrerar mellan era system eller IoT (Internet Of Things) på olika nivåer. Det kan vara via API’er (Application Programing Interface), filer av olika format, EDI (Electronic Data Exchange), ETL (Extract Transform Load) eller bygga anpassade program. Med Robotic Process Automation kan vi också gå via användargränssnitt.

Integrera via API

API står för Application Program Interface och möjliggör kommunikationen mellan två system. Det kan vara både interna, offentliga eller tredjeparts system som man vill kommunicera mellan.

Vi arbetar med bl.a. C # för .Net Framework, RabitMQ, NodeRed, för att skapa integrationer. I integrationer hämtar vi data från olika källor med olika format och därefter organiserar och anpassar informationen så att den har det format som krävs för att kunna leverera den till ett annat system.

Fördelarna med API är:

 • Koppla samman era system med tredjeparts system.
 • Skapa anpassade integrations lösningar.
 • Minimerar arbetsmängden genom att information flyter automatiskt mellan system.
 • Skapa mervärde av den data ni redan har.
 • Datakvaliteten blir bättre.

Systemutveckling och Verktyg

När det gäller programvaru-utveckling, fokuserar vi på att lösa olika automatiseringsprojekt. Här kan det finnas behov av att skapa anpassade användargränssnitt och utveckla mindre applikationer för att förbättra era processer.

Vi arbetar i Windows med programspråk som C # för .Net Framework, .Net core eller JavaScript.

De verktyg som vi bl.a. använder oss av är:

UiPath, MS Visual Studio, Team Foundation Server, GIT, ANTS Prestanda Profiler, Fiddler webbfelsökning proxy, ILSpy .Net decompiler.

Vi har också erfarenhet med WinForms, WPF, SQL Server CLR Integration, Dynamisk MSIL-kodgenerering, Advanced .Net Reflektion, webutveckling, Agile utveckling och Unit Test Automation.